Gumitex Blasce, izrada sirove gume srbija, proizvodnja gumeno tehničke robe, proizvodnja gumenih prstenova za rolne za rudnike, gumeni proizvodi.

IZRADA SIROVE GUMENE SMEŠE I PROIZVODNJA GUMENO TEHNIČKE ROBE; PROIZVODNJA GUMENIH PRSTENOVA ZA ROLNE ZA RUDNIKE.

Samostalna radnja GUMITEX posluje sa uspehom u radu od daleke 1988. godine kao porodična firma i nalazimo se na adresi Milana Toplice 22 u Blacu.

Izrada sirove gume je ono što najbolje radimo i sa velikim kvalitetom u izradi bilo kog proizvoda koji se kasnije koristi za široku upotrebu u svim delatnostima.

Imamo i izradu gumeno – tehničkih proizvoda kao što su gumeni prstenovi različitih dimenzija, gumene rolne za rudnike i slični proizvodi.

Takođe, imamo sve vrste sirove gumene smeše dok je takozvana ŠORAŽA jako bitna karakteristika u uzradi gumeno – tehničkih proizvoda.

Preko posrednika imamo i izvoz robe na strano tržište u zemljama u okruženju i evropi, a radimo jako precizno kvalitetno i u roku koji je dogovoren sa klijentima, te nam se možete obratiti sa poverenjem.

Kontakt:

Milana Toplice 22, Blace

Tel. 063/497 256, 063/497 238
gumitex@ptt.rs

SHARE