Kompanija UNIVERZUM Ciglane je deo UNIVERZUM holdinga. Lideri smo u proizvodnji ciglarskih proizvoda na tržištu Srbije.
Duga tradicija proizvodnje ciglarskih proizvoda u Aranđelovcu otpočela je davne 1939. godine, kada je osnovana ciglana „Ringlov“ – preteča sadašnje ciglane. Prva modernizacija i ugradnja nove opreme izvršena je osamdesetih godina, a od 1991. godine, pored osnovnog proizvodnog programa (fasadne opeke i giter bloka) uvode se novi proizvodni programi: izrada fert gredica, proizvodnja tenisita za teniska igrališta i atletske staze. Godine 2003. započinje novi razvoj ciglane „Kubršnica“ čiji vlasnik putem uspešne privatizacije postaje preduzeće „Univerzum“ doo iz Aranđelovca. Ulaganjem od preko 8 miliona eura izvršena je modernizacija celokupnih pogona, postavljena je nova automatika i automatski transport do tunelske sušare, ubačena je nova linija slaganja robe sa robotom,kao i nova kompjuterizovana linija razlaganja pečene robe, uz modernizaciju peći. Ugrađena je i nova italijanska oprema renomiranih firmi „Bongioannie Machine“ i Capaccioli Italy.

Ciglarska industrija Srbije je temelj investicionih zahvata u društvu. Od kvaliteta proizvoda koje isporučuje ova industrija zavisi kvalitet objekata, potrošnja energije, mikroklimatski uslovi u objektima, jednom rečju proizvodi ciglarske idustrije utiču na kvalitet življenja.
Zbog toga je naš cilj da obezbedimo kvalitetan proizvod po pristupačnim cenama kako bi obezbedili dalji razvoj i viši nivo kvaliteta života u našoj zemlji i regionu.

Kvalitet naših proizvoda

Pomoć lokalnoj zajednici

Društvena odgovornost i ekologija

Hotel Splendid

Bečići, Crna Gora

Hotel Splendid

Hotel Splendid

Naselje Stepa Stepanović

Beograd, Srbija

Naselje Stepa Stepanović

Stepa Stepanović

Stambeno – poslovni objekat

Beograd, Srbija

Mokroluška 33

Mokroluška 33

Stambeni objekat

Beograd, Srbija

Radivoja Koraća

Radivoja Koraća

Kontakt:

Krćevački put bb, 34300 Aranđelovac, Srbija

Telefon: +381 34 705 300, +381 34 705 325

Fax: +381 34 705 322

Email: komercijala@univerzum.co.rs

www.univerzum.co.rs

SHARE