PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA NA VELIKO I MALO PLAMEN DOO INĐIJA

ADRESA
Kralja Petra I bb, 22320 Inđija
Tel: 022/561-621
Tel: 022/510-028
E-mail: office@plamen.rs
Web adresa: www.plamen.rs
Delatnost:Elektro materijal i oprema-proizvodnja i veleprodaja

Preduzeće PLAMEN je proizvođač elektro energetske opreme, pribora za niski i srednji napon.
Glavni klijenti PLAMEN-a su kompanije koje su uključene u poslove kako distribucijije tako I prenosa električne energije.

Kablovski spojni pribor
Oprema za NN vodove do 1kw
Oprema za NN SKS
Četvorožilni kablovski snopovi
Oprema za srednjenaponske vodove
Zaštitna oprema i osnove osigurača

 

Plamen

SHARE