Naši proizvodi

Obavezali smo se: Sprovesti globalnu Inicijativu zapošljavanja osoba mlađih od 30 godina kroz sve naše poslovne aktivnosti

ZdravoRastimo

ZdravoRastimo program podiže svest o ishrani, zdravlju i zdravom načinu života i popularizuje fizičku aktivnost kod dece školskog uzrasta.

Tanjir zdrave…

… ishrane. Voda je najvažniji makronutrijent jer se brine za niz vitalnih funkcija…

Misija kompanije Nestlé je unapređenje kvaliteta života i doprinos zdravijoj budućnosti. Želimo pomoći u oblikovanju boljeg i zdravijeg života. Takođe, želimo da inspirišemo ljude da žive zdravim životom. Na taj način doprinosimo društvenoj zajednici i osiguravamo dugoročan uspeh našoj kompaniji. Definisali smo tri sveobuhvatna cilja koja planiramo ostvariti do 2030. godine. Ti ciljevi usmeravaju naše poslovanje i u skladu su sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Želimo oblikovati bolji i zdraviji svet. Naša je misija nastala pre više od 150 godina kada je Henry Nestlé proizveo dečje žitarice i upravo je na taj način spašen dečji život.

Naše se vrednosti odražavaju na naše poslovanje. Naše se poslovanje temelji na poštovanju zakona, transparentnosti i poštovanju naših zaposlenih i poslovnih partnera. Pročitajte više o našim poslovnim principima.

Kontakt:

Nestlé Adriatic S d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd 

www.nestle.rs

SHARE