Megatrend univerzitet danas čine 12 fakulteta, program studija na daljinu i Institut za nove tehnologije. Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac). Nakon skoro 30 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja.

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE

FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE

PRAVNI FAKULTET

GEOEKONOMSKI FAKULTET

FAKULTET ZA KOMPJUTERSKE NAUKE

FAKULTET ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

FAKULTET ZA MENADŽMENT ZAJEČAR

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE VRŠAC

FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU VALJEVO

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE POŽAREVAC

FAKULTET ZA BIOFARMING BAČKA TOPOLA

MEGATREND International Expert Consortium Limited, London, konsultantsko-obrazovna kuća, osnovana 1980. godine, predstavljala je osnovu za razvoj obrazovne grupe „Megatrend” u Srbiji. Prva institucija u ovom sistemu bila je Poslovna škola „Megatrend” u Beogradu, osnovana 1989. godine. Ova škola ubrzo je postala osnivač svih drugih institucija u okrilju ove akademske zajednice. Kasnije osnivani fakulteti i škole bili su okrenuti pre svega primenjenoj ekonomiji i menadžmentu, a potom su osvajana i druga naučna polja i umetničke oblasti. Megatrend univerzitet skoro 30 godine postavlja najviše standarde obrazovanja u regionu, dok su u središtu svih pregnuća – studenti.

Odlukom Saveta Megatrend univerziteta od 15. aprila 2015. godine, Megatrend univerzitet promenio je svoje ime u  Univerzitet Megatrend (John Naisbitt  University).

Univerzitet Megatrend danas čine 12 fakulteta, program studija na daljinu i Institut za nove tehnologije. Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac). Nakon skoro 30 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja.

Na fakultetima Univerziteta Megatrend organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina (biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, državna uprava i administracija, kompjuterske nauke).

Megatrend univerzitet vođen je vizijom savremenog, najkvalitetnijeg i najsvrshodnijeg obrazovanja. Iz te motivacije nastao je prvi projekat postdiplomskih studija iz oblasti menadžmenta u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, koji je realizovan 1991. godine u saradnji Poslovne škole „Megatrend” i Tehničkog fakulteta u Boru, a finansiran je iz TEMPUS fonda Evropske unije, namenjenog za razvoj poslovne edukacije.

U jesen 1999, Univerzitet Megatrend postao je punopravni član globalne univerzitetske mreže NEWS (North-East-West-South), čiji su članovi univerziteti iz celog sveta. Takođe, sve institucije Megatrend univerziteta su članice EAMSA (Euro-Asia Management Studies Association), jedine svetske asocijacije za studije menadžmenta.

Januara 2003, Megatrend univerzitet primljen je u Zajednicu univerziteta Srbije.

Studenti na megatrend univerziteta imaju priliku da uče od svetski priznatih predavača, koristeći najsavremeniju literaturu. Oni na našem univerzitetu stiču znanja potrebna za započinjanje uspešne karijere u oblastima biznisa, ekonomije, menadžmenta, državne uprave, kulture i medija, umetnosti i dizajna, kompjuterskih nauka, biofarminga. Mnogi od onih koji su prošli kroz naš obrazovni sistem danas su priznati stručnjaci u navedenim oblastima, i sami predstavljaju najbolju garanciju kvaliteta Megatrend univerziteta. Pokazalo se da znanja stečena na ovom univerzitetu predstavljaju trajan i čvrst temelj za neophodno permanentno obrazovanje eksperata današnjice, a kvalitet obrazovanja diplomcima obezbeđuje odličnu prohodnost pri nastavku studija na prestižnim svetskim institucijama, od Amerike do Japana i od Skandinavije do Južnoafričke Republike.

Megatrend univerzitet je dobitnik mnogih visokih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i nagrada dodeljena od strane Američkog udruženja za kvalitet (American Quality Association – AQA), kao i Evropska nagrada za kvalitet (European Quality Award) – obe uručene 2008. godine. Takođe, Univerzitet  je nagrađen i prestižnom Vukovom nagradom za trajni doprinos nauci, obrazovanju i kulturi Srbije, u martu 2010. godine.

Međunarodni naučni komitet EDUNIVERSAL, u okviru zvaničnog sistema selekcije, proglasio je Visoku poslovnu školu u Zaječaru za jednu od 500 najboljih poslovnih škola u svetu, novembra 2009. godine. EDUNIVERSAL je, inače, organizacija, koja daje globalne akreditacije visokoškolskim institucijama u svetu.

Megatrend univerzitet je razvio plodnu naučnu i poslovnu saradnju sa više uglednih akademskih institucija širom sveta, čime se unapređuje opšti obrazovni potencijal i ostvaruju mogućnosti studiranja na odabranim inostranim fakultetima u okviru perspektivnih programa. Ugovori o saradnji potpisani su sa akademskim institucijama Italije, Slovenije, Meksika, Rumunije, Mađarske, Španije, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Čilea, Argentine, Kine, Rusije i Venecuele. Rezultat uspešne međunarodne saradnje ogleda se i u broju i kvalitetu stranih gostujućih profesora koji učestvuju u realizaciji nastave na našem univerzitetu.

Univerzitet  se i dalje razvija u skladu sa novim tehnologijama, informacionim sistemima i savremenim metodama za sticanje znanja. Svoje programe Megatrend univerzitet stalno prilagođava novim tokovima i na taj način razvija nastavu kroz koju se studenti optimalno pripremaju za buduće poslovne i životne poduhvate.

Kontakt:

Info centar Megatrend Univerziteta

+381 (11) 220 30 29, +381 (11) 220 30 30;
univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
www.megatrend.edu.rs

SHARE