Grupa JUB je internacionalna kompanija koja danas obuhvata dvanaest zavisnih preduzeća i posluje u više od dvadeset tržišta u Evropi i šire.

Stvaramo obojenu toplinu doma

„Postaćemo vodeći proizvođač boja i fasadnih sistema u regiji centralne i jugozapadne Europe. Kupcima ćemo nuditi jedinstvena i celovita rješenja usmerena na održivu gradnju, energetsku efikasnost i odgovornost prema prirodi.“

Stvaramo obojenu toplinu doma

„Postaćemo vodeći proizvođač boja i fasadnih sistema u regiji centralne i jugozapadne Europe. Kupcima ćemo nuditi jedinstvena i celovita rješenja usmerena na održivu gradnju, energetsku efikasnost i odgovornost prema prirodi.“

JUB d.o.o. Šimanovci 

Kontakti Telefon / e-mail                       
Prodaja +381 22 40 99 26
Tehnička podrška / Informacije o
tehničkim karakteristikama proizvoda
+381 63 37 21 21
Maloprodaja +381 22 40 99 26
savo.mijatovic@jub.rs
Nabavka +381 22 40 99 97
Kancelarija direktora +381 22 40 99 12
Ostalo +381 22 40 99 99
jub@jub.rs

www.jub.rs

SHARE