Kompanija „Interfast“ d.o.o. osnovana je 1993. godine i bavi se projektovanjem i izvođenjem elektroradova u građevinarstvu, što obuhvata poslove:

  • izrade projektno-tehničke dokumentacije za elektroinstalacije jake i slabe struje
  • nabavke, isporuke, ugradnje, povezivanje i puštanje pod napon kompletne elektroopreme jake i slabe struje
  • inženjeringa i konsaltinga za projekte u oblasti elektroradova u građevinarstvu
  • servisa i održavanja elektroinstalacija i opreme u izvedenim objektima
  • iznajmljivanja dizel elektroagregata

Sa više od dve decenije iskustva na brojnim velikim građevinskim projektima u zemlji i regionu, uz licence, sertifikate i priznanja za do danas izvedene radove, oko 100 zaposlenih i brojne visokostručne spoljnje saradnike, kao i uz sopstvenu mehanizaciju i opremu, možemo da garantujemo visok kvalitet usluga i opreme svakom potencijalnom poslovnom partneru.

Inženjeri zaposleni u „Interfastu“ imaju licence Inženjerske komore Srbije za projektante i izvođače radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona i telekomunikacionih mreža i sistema i elektromotornih pogona.

„Interfast“ poseduje važeće sertifikate o ispunjavanju potrebnih standarda u oblasti menadžmenta kvalitetom (QMS), zaštitom životne sredine (EMS) i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS).

Misija

Pružanje sveobuhvatnih usluga za projekte u oblasti elektroradova u građevinarstvu, u svim fazama posla – od početnih skica projekta do servisa elektroinstalacija i opreme u izvedenim objektima. Razumevanjem potreba i očekivanja klijenata, uz savestan izbor dobavljača i partnera, kao i posvećenost visokom kvalitetu izvedenih radova, stičemo preporuke za nove poslove.

Vizija

Da postanemo jedan od lidera u oblasti elektroradova u građevinarstvu, u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, uz stalno praćenje novih tehnologija, najbolje svetske prakse i potreba tržišta i klijenata. Da budemo kompanija koja će postavljati nove standarde kvaliteta, poslovnosti i uspeha.

Poslovna politika

Realizacija zahtevnih projekata za naše klijente nameće stalnu brigu o poštovanju najviših standarda u poslovanju, kao što su sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS), upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS).

Dobri poslovni odnosi počivaju na poštovanju zadatih rokova, korišćenju kvalitetnih materijala i garanciji za izvedene radove.

Visoka stručnost zaposlenih i tehnička opremljenost kompanije, uz više od dve decenije iskustva na prestižnim projektima za značajne klijente, čine da je „Interfast“ konkurentan i pouzdan partner.

Kontakt

INTERFAST d.o.o.
Ovčanski put 32, 11212 Beograd – Ovča, Srbija

Tel: ++381 (0)11 2452-657, 2452-780, 2452-810
Gateway: 065-3294-575
Fax: ++381 (0)11 2437-027
E-mail: office@interfast.rs
www.interfast.rs

SHARE