IMLEK je regionalna kompanija koja posluje na teritorijama Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Pored četiri proizvodna pogona u Srbiji, u sastav Imleka ulaze mlekare Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice i Bimilk iz Bitolja. Otkupljujemo mleko od više hiljada farmera-kooperanata u celom regionu i sa njima ostvarujemo evropske standarde i kriterijume kvaliteta. Tradicija duga više od šest decenija, stručni kadrovi, savremena tehnologija i stalno unapređivanje proizvodnje rezultiralo je u više od 200 različitih mlečnih proizvoda koje „IMLEK“ svakodnevno donosi.

Mnogobrojna ulaganja dovela su do najvišeg stepena kvaliteta proizvoda, kao i do mnogobrojnih nagrada i priznanja za kvalitet u okviru  različitih sajamskih manifestacija i nezavisnih analiza proizvoda na tržištu. Kontinuirano radimo na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane i zaštitom životne sredine, kao i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, što potvrđuju i sertifikati koje posedujemo i održavamo.

Pored tržišne orijentisanosti kompanija se bavi i socijalnim pitanjima. Imlek se odavno opredelio da najveću podršku pruža deci i socijalno ugroženim strukturama.

Misija: Obezbeđivanje zdravih, ukusnih i hranljivih proizvoda potrošačima, u cilju podizanja nivoa svesti o neophodnosti zdravog i izbalansiranog načina ishrane. Vizija: Ekspanzija u kompaniju sa snažnim i priznatim evropskim brendovima, koju pokreću potrebe i želje potrošaća, a pre svega kvalitetna ishrana i zdrav način života. Politika: Kao kompanija koja se opredelila da zadrži lidersku poziciju u regionu u oblasti mlekarske industrije, AD Imlek odlučno sprovodi sledeće:

• ispunjava iskazane i neiskazane zahteve potrošača održavanjem visokog nivoa kvaliteta i bezbednosti proizvoda;

• svojim kupcima obezbeđuje usluge visokog kvaliteta stalnim preispitivanjem njihovih zahteva i poboljšanjem usluga koje im pruža;

• neprekidno unapređuje sistem upravljanja: kvalitetom, bezbednošću hrane, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;

• prati i usaglašava svoje aktivnosti sa važećom zakonskom regulativom i drugim zahtevima relevantnim za kvalitet i bezbednost svih naših proizvoda, procesa, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu;

• razvija partnerske odnose sa svojim isporučiocima, birajući ih tako da obezbedi sirovine i ostale materijale i usluge koje su najvišeg kvaliteta i sa najmanjim negativnim uticajem na životnu sredinu;

• unapređuje i razvija farme, podizanjem nivoa znanja kod farmera, u cilju obezbeđenja dovoljnih količina sirovog mleka, čiji kvalitet i bezbednost treba da zadovolje najviše svetske standarde;

• stalno radi na osposobljavanju zaposlenih na svim nivoima, na povećanju njihove svesti o odgovornosti, značaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbednost proizvoda i životnu sredinu, kao i na njihovoj motivaciji za uspešan, bezbedan i efikasan rad;

• planira i upravlja svim procesima na način koji omogućava ispunjenje ciljeva, sa najnižim mogućim troškovima, optimalnim korišćenjem prirodnih resursa i minimalnim negativnim uticajem na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost zaposlenih, kao i svih onih koji se nađu na lokacijama AD Imleka;

• identifikuje i primenjuje postupke u cilju unapređenja efikasnosti u pogledu upotrebe materijala i prirodnih resursa, smanjenja ili eliminisanja upotrebe štetnih materija, sprečavanja zagađenja i kontrolisanog postupanja sa otpadom;

• razmatra mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i informiše ih o sopstvenom opredeljenju u pogledu ove Politike, u skladu s kojom svi zaposleni obavljaju svoje aktivnosti i za njih snose odgovornost.

Kontakt

AD Imlek

Industrijsko naselje bb, Padinska skela, Beograd

Info tel: +381 11 30 50 505

Fax: +381 11 37 14 515

Centrala: +381 11 37 72 473

Email: info@imlek.rs

www.imlek.rs

SHARE