HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Kompanija HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, ex Železara Smederevo d.o.o. ciji pogoni su smešteni u selu Radinac u blizini Smedereva, Šapcu i Kucevu poznata je u jugoistocnoj Evropi po proizvodnji celika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima.

Pogoni kompanije HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd su smešteni na tri lokacije u Srbiji – u selu Radinac nadomak Smedereva, u Šapcu i Kučevu.


Proizvodnja HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd počinje u pogonu Kučevo i veći deo proizvodnje ovog pogona koristi se kao sirovina za potrebe smederevske železare. HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. u Smederevu proizvodi gvožđe u dvema visokim pećima; zatim gvožđe iz visokih peći konvertuje u sirovi čelik u čeličani sa tri konvertora i kompleksom za kontinuirano livenje. Čelik se obrađuje u Toploj valjaonici, Pogonu za hladnu redukciju, liniji za žarenje i dresiru. Fabrika HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. – ogranak u Šapcu proizvodi beli lim koji kupci koriste u industriji ambalaže za proizvodnju konzervi za hranu, boje, hemikalije, farmaceutske proizvode i kozmetiku. Konačno, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. koristi Luku Smederevo za istovar sirovina dopremljenih Dunavom i utovar barži za rečni prevoz proizvoda kupcima.


Smederevo
HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. u Smederevu proizvodi gvožđe u dvema visokim pećima; zatim gvožđe iz visokih peći konvertuje u sirovi čelik u čeličani sa tri konvertora i kompleksom za kontinuirano livenje. Čelik se zatim obrađuje u Toploj valjaonici i Hladnoj valjaonici


Šabac
Fabrika HBIS GROUP  Serbia Iron & Steel d.o.o. – ogranak u Šapcu proizvodi beli lim koji kupci koriste u industriji ambalaže za proizvodnju konzervi za hranu, boje, hemikalije, farmaceutske proizvode i kozmetiku.

Kučevo Proizvodnja HBIS GROUP  Serbia Iron & Steel d.o.o. počinje u pogonu u Kučevu, smeštenim u Kaoni, selu u opštini Kučevo,135 kilometara jugoistočno od Beograda.

Luka ( Smederevo)
Pogon Luka se sastoji iz dve celine – Stare i Nove Luke. Luke su potpuno opremljena postrojenja koje HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. koristi za istovar sirovina dopremljenih Dunavom i utovar barži za rečni prevoz proizvoda kupcima. U okviru Stare Luke je i zatvoreno skladište površine 420 kvadratnih metara.

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd-Novi Beograd, 11000 Beograd, Srbija

Odnosi sa javnošću
press@hbisserbia.rs
Tel/Fax: +381 26 4624 459 ,Snabdevanje
Procurement@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 692 908 Tel: +381 26 693 478Tel: +381 26 692 106 Fax: +381 26 4613 164 CTS – Tehnicki servis kupaca
VPaunovic@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 693 184
Fax: +381 26 693 491
Informacione tehnologije
Tel: +381 26 693 162
Tel: +381 26 695 560

www.hbisserbia.rs

SHARE