Dunavplast je vodeće preduzeće u proizvodnji i prometu medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije. Preduzeće je osnovano 1982. god.

Najveći deo korisnika ovih proizvoda su laboratorije, domovi zdravlja, bolnice, klinički centri, zavodi, instituti, ali i apoteke i ustanove farmaceutske, prehrambene, hemijske delatnosti i mnogi drugi.

Dugogodišnjim iskustvom uspostavljena je politika kvaliteta koja je usmerena na obezbedjivanje proizvoda svim zainteresovanim klijentima/kupcima po konkurentnim cenama poštujući visoke standarde u pogledu kvaliteta i brzine isporuke.

Poslovanje se odvija u skladu sa smernicama dobre proizvođačke prakse kao i svim pozitivnim propisima R. Srbije. Takođe, poslovanje je usklađeno sa ISO standardima čime je uspostavljen sistem integrisanog menadžmenta:

  • ISO 9001:2008 (SRPS ISO 9001:2008) – Sistem menadžmenta kvalitetom,
  • ISO 13485:2012 (SRPS ISO 13485:2008) – Sistem menadžmenta kvalitetom u razvoju i proizvodnji medicinskih sredstava,
  • ISO 14001:2004 (SRPS ISO 14001:2005) – Sistem zaštite životne sredine,
  • OHSAS 18001:2007 (SRPS OHSAS 18001:2008) – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Sertifikaciju je izvršila renomirana sertifikaciona kuća Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.

DUNAVPLAST je u svom poslovanju usmeren na stalnu modernizaciju opreme, proširivanje asortimana proizvoda i povećanje zadovoljstva korisnika.

Jedan, veći deo proizvodnog programa je klasifikovan od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije u 4 klase:

  •  Klasa I (kategorija 05 – bolnička, aparaturna oprema; kategorija 10 – medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu, kategorija 11 – tehnička sredstva za hendikepirana lica),
  • Klasa Is (kategorija 10 – medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu),
  • Klasa Im (kategorija 10 – medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu),
  • Klasa ostalo (kategorija 06 – „In vitro“ dijagnostička medicinska sredstva).

Osim registracije u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, proizvodi su registrovani i u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.

Drugi deo proizvodnog programa DUNAVPLAST-a odnosi se na proizvodnju i prodaju ambalaže za odlaganje medicinskog otpada koji se tretira u autoklavima, po vrstama: infektivni, hemijski i farmaceutski, citotoksični i patoanatomski.

Ovi proizvodi obuhvataju kontejnere za medicinski otpad u raznim zapreminama, zatim kese i nalepnice za obeležavanje medicinskog otpada po vrstama.

Kontejneri poseduju Rešenje od Uprave za transport opasnog tereta (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) kojim je potvrđen kvalitet ovih proizvoda specifičnih po nameni, usklađeni su sa UN 3291 i standardom ISO 23907:2012 – Zaštita od ozleda – Kontejneri za oštre predmete.

Kontakt:

Dunav plast Severnoistočna industrijska zona bb Inđija 22320, Srbija tel.+381 22 557 210, +381 22 557 510, +381 22 557 610

www.dunavplast.com

SHARE