CRH je vodeća internacionalna grupa u oblasti građevinskih materijala, koja zapošljava 91.000 ljudi na blizu 4.000 operativnih lokacija u 37 zemalja širom sveta. Sa tržišnom kapitalizacijom od EUR 22 milijarde (juli 2015), CRH je najveća kompanija u industriji građevinskih materijala u Severnoj Americi i treća na svetu. Grupa ima lidersku poziciju u Evropi, kao i uspostavljenu stratešku poziciju na tržištima u razvoju u Aziji i Južnoj Americi.

CRH je posvećen unapređenju u izgradnji okruženja kroz isporuku vrhunskih materijala i proizvoda za izgradnju i održavanje infrastrukture, stambenih i komercijalnih projekata. CRH se nalazi se na listi „Fortune 500”, i konstitutivni je član FTSE 100 indeksa i ISEQ 20.

Cementara CRH Srbija smeštena je u centralnoj Srbiji, u selu Popovac, blizu Paraćina, 160 km južno od Beograda. Godišnji kapaciteti cementare su 1 350 000 tona cementa i veziva.

Sa dve fabrike betona blizu Beograda, u Krnjači i Dobanovcima, CRH Srbija je prisutna i na tržištu gotovog betona.

Poseban sektor u CRH Srbiji ima dugogodišnje iskustvo u tretmanu i proizvodnji alternativnih goriva iz sortiranog komunalnog otpada, a naši eksperti nude rešenja za zaštitu životne sredine i u petrohemijskoj industriji i industriji guma.

U CRH Srbiji čvrsto smo uvereni da se naša budućnost zasniva na održivosti. Kao integralni deo naše vizije na kojoj su zasnovane sve naše aktivnosti i inicijative, prepoznali smo upravljanje održivošću kao neizostavni faktor razvoja i definisali ciljeve koji se odnose na tri stuba održivosti:

  • Ekonomska odgovornost: Nastojimo da ostvarimo efikasnost i ekonomski rast, kao i da povećamo svoju vrednost na tržištu, imajući u vidu istovremeno i potrebe lokalnog okruženja u kome poslujemo. Mi transparentno objavljujemo informacije o direktnim i indirektnim ekonomskim uticajima naše kompanije na okruženje.
  • Odgovornost za životnu sredinu je polje stalnog unapređivanja, koje zasnivamo na međunarodno priznatim sistemima upravljanja životnom sredinom i sertifikacionim sistemima, na upotrebi obnovljivih prirodnih resursa kada god je to moguće, na stalnom praćenju uticaja koje imamo na prirodno okruženje i na smanjenju negativnih uticaja, kao što su emisije štetnih gasova ili buka.
  • Društvena odgovornost bazirana je na zahtevu da poslujemo kao partneri sa svim zainteresovanim stranama, da radimo na unapređenju kvaliteta života naših zaposlenih, njihovih porodica, kao i čitave zajednice u kojoj poslujemo. Posebno nam je važno da istaknemo da su naši zaposleni za nas uvek u prvom planu, jer nastojimo da stvorimo stabilna i pre svega, bezbedna radna mesta, a to se isto odnosi i na sve naše podugovarače, treća lica, posetioce i partnere.

Uvek smo otvoreni za transparentnu komunikaciju sa zajednicama čiji smo deo, učestvujemo u razvoju okruženja koje delimo i sarađujemo imajući u vidu međusobne interese i potrebe.

Naša vizija je da budemo vodeći proizvođač građevinskog materijala u svetu. Imamo jasan put ka postizanju ovog cilja, zahvaljujući zdravom poslovnom modelu i konceptu održivosti koji podupire naše osnovne vrednosti i obaveze.

Naša misija je stvaranje vrednosti i ostvarivanje najboljih prihoda u industriji za sve interesne grupe na konzistentan, održiv i odgovoran način.

Naši osnovni ciljevi su:

  • stvoriti vrhunske standarde, koji će u potpunosti zadovoljiti sve potrebe naših kupaca, kroz održavanje kvaliteta proizvoda i usluga;
  • obezbediti da našu kompaniju prepoznaju kao atraktivnog poslodavca;
  • raditi na usavršavanju stručnosti naših zaposlenih kroz razne edukativne programe;
  • afirmisati našu posvećenost politici zaštite životne sredine i odgovornosti prema zajednici u kojoj radimo;
  • održavati aktivan dijalog sa svim interesnim grupama kao partner od poverenja.

Kontakt

Adresa: CRH (Srbija) d.o.o, 35254 Popovac bb, Srbija Telefon: +381 35 572 200 , Fax: +381 35 572 207 Email: general-info@rs.crh.com

Cement Adresa: CRH (Srbija) d.o.o, 35254 Popovac bb, Srbija
Telefon: Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377 Fax: +381 35 572 396  Email: ivana.radovanovic@rs.crh.com

Beton Adresa: CRH Srbija ili, Milentija Popovića 5a kula B/III sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija Telefon: +381 11 715 0001 Email: dusan.savic@rs.crh.com

Za tehničku podršku pozovite 0800 325 425

www.crhserbia.com

SHARE