Optičarska škola „PAŠĆAN“

Obrazovani centar

Prva privatna srednja optičarska škola „Pašćan“, u Novom Sadu, upisala je ove godine novu generaciju tehničara optike, kao i optičara optometriste.

Osim ovog programa, školi nudi i mogućnost vanrednog školovanja, dokvalifikacije i prekvalifikaciju za zvanje tehničara optike (optičara) uz polaganje redovnih i predmeta razlike (stručnih predmeta) predviđenih planom i programom.

Sam poziv tehničara optike, a posebno optičara optometriste, kod nas, a i u svetu, je deficitaran, tako da učenici odmah nakon završetka škole, imaju mogućnost zapošljavanja u okviru struke. Škola formira mala odeljenja, jer je rad u manjim grupama kvalitetniji, veća je posvećenost svakom učeniku, pa samim tim i efikasnost u radu. Cilj rukovodstva škole nije hiperprodukcija optičara, već održavanje kvaliteta znanja i budućeg rada đaka.

U okviru redovnog školskog programa, škola daje najveći akcenat na praktičnu nastavu koja se odvija po svim svetskim standardima i kriterijumima, jer cilj i nastojanje vlasnika i predavača, inače poznatog i priznatog optičara i van naših granica g. Siniše Pašćana je da svaki učenik nakon sticanja zvanja tehničara optike bude takođe priznat i tražen ne samo u optičarskim radnjama na našim prostorima već i izvan granica u ostalim visoko razvijenim zemljama Evrope i sveta.

Sticanje neophodnog visokog znanja i prakse, vrši se ne samo u okviru škole, već i u postojećim optičarskim radnjama vlasnika optike „Pašćan“ u Novom Sadu, što posebno utiče na brzo savladavanje praktične nastave sa ciljem da se nakon školovanja svaki tehničar optike može odmah profesionalno baviti ovim pozivom.

Da je ova tendencija školstva opravdana govori u prilog i činjenica da vlasnik i predavač praktične nastave Siniša Pašćan ima veoma dobro razvijene poslovne i međuljudske odnose sa stranim partnerima u mnogim evropskim zemljama, što ide u prilog realizaciji ostvarivanja kontakata i razmeni znanja i iskustava naših i stranih učenika i otvara mogućnost odlaženja učenika u najpoznatije evropske fabrike za proizvodnju dioptrijskih sočiva i okvira kako bi učenici i na ovaj način upotpunili svoje znanje o optičarskoj struci u celini.

Za učenike prvog razreda, škola obezbeđuje besplatne udžbenike, bele mantile, kartu na svim linijama GSP-a, školske sveske i pribor, tablet računare i ekskurziju dobrodošlice koja podrazumeva jednodnevno druženje na nekoj od naših domaćih destinacija, a sve sa ciljem što boljeg upoznavanja i ostvarivanja što prisnijeg kontakta sa učenicima.

Kvalitetan obrazovni kadar iz svih predmeta predviđenih planom i programom Ministarstva prosvete Republike Srbije, garantuju sticanje potrebnog znanja i dobre međuljudske saradnje na relaciji profesor-učenik-roditelj.

U školi postoji i V stepen obrazovanja, optičar optometrista, namenjen tehničarima optike koji žele da prošire postojeća znanja i specijalizuju se u okviru struke. Specijalizacija u trajanju od godinu dana garantuje podizanje znanja iz oblasti optičarskog posla na visok nivo, a postojanje ovakve vrste specijalizacije svrstava školu u sam vrh u okviru struke, jer je jedinstvena u jugozapadnoj Evropi s′ obzirom da objedinjuje školovanje za mehaničara optike (III stepen), tehničara optike (IV stepen) i optičara optometristu (V stepen).

UPIS 13 GENERACIJE REDOVNIH ĐAKA ZA TEHNIČARA OPTIKE ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU JE POČELO!

UPIS 13. GENERACIJE OPTIČARA OPTOMETRISTA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU JE U TOKU!

TRI OBRAZOVNA PROFILA:

mehaničar optike (III stepen)
tehničar optike (IV stepen)
optičar optometrista (V stepen)
obuka za rad na mašini za brušenje dioptrijskih stakala i izradu naočara u trajanju od 192 časa na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku
UPIS VANREDNIH UČENIKA, DOKVALIFIKACIJA I PREKVALIFIKACIJA!

Nastava se odvija u vrhunski opremljenim kabinetima i učionicama
Za sve učenike I godine, besplatan tablet, udžbenici i ekskurzija dobrodošlice
Dani otvorenih vrata svakog utorka i srede od 9 do 12h u našoj školskoj radionici. Čekamo Vas, dođite da nas posetite!

Kontakt:

Dečanska 9, 21000 Novi Sad

Tel./Fax : (021) 6419-472

Mobilni : (063) 340-856

skolapascan@gmail.com

SHARE