Cinkara Inđija
indjija_m22320 Inđija  Vojvode Putnika bb.
Prihvatnicentar                                                                         Ćuprija

cuprija_m

  35230 Ćuprija Kneza Miloša bb.

Rukovodilac prodaje – Severozapad                          Rukovodilac prodaje – Jugoistok
+381 63/381 910 (Dejan Dejanović)                               +381 63/381 906 (Slobodan Jovanović)
+381 22 / 215 00 59                                                       +381 35 / 8 471 947
dejan.dejanovic@metalcinkara.co.rs                            slobodan.jovanovic@metalcinkara.co.rs

Tehnički Rukovodilac                                                     Komercijalista
+381 63 / 105 99 14 (Aleksandar Dumitrov)                   +381 63 / 382 968 (Radošević Branimir)
aleksandar.dumitrov@metalcinkara.co.rs                        branimir.radosevic@metalcinkara.co.rs

Služba komercijale Inđija / Ćuprija                               Direktor
+381 22 / 215 00 60                                                        mirsad.draganovic@metalcinkara.co.rs
+381 22 / 215 00 61
+381 63 / 381 909 
+381 63 / 365 384  (Ljiljana Miljković)                              Fax
prodaja@metalcinkara.co.rs                                            +381 35 / 8 472 916

Komercijalisti na terenu
+381 63 / 365 – 391 (Čorbo Muharem)

Direktor
+381 22 / 215 00 60
mirsad.draganovic@metalcinkara.co.rs

Fax
+381 22 / 215 00 70

www.metalcinkara.co.rs

SHARE