NOPAL Lux: Lider u kvalitetu i uslugama…

NOPAL Lux d.o.o. je vodeći proizvođač elektroinstalacionog materijala u Srbiji, izrastao na temeljima NOPALA a.d. čije ime više od 50 godina znači vrednost, kvalitet i pouzdanost. Preduzeće zapošljava 120 radnika i posluje na jednoj lokaciji u Srbiji. Sa proizvodnim kapacitetom od 5 miliona jedinica godišnje NOPAL Lux d.oo. nudi kompletan asortiman proizvoda za kućne električne instalacije:

• Sijalična grla i svetiljke
• Instalacione sklopke i priključnice
• Utikače, prenosne priključnice i razvodnike
• Instalacioni pribor
• Kućna zvona

Preduzeće se sastoji od službe razvoja proizvoda, moderne alatnice sa CNC mašinama i CAD/CAM sistemom, pogona za preradu plastičnih masa tehnikom injekcionog brizganja i direktnog presovanja, pogona za preradu metalnih delova sa razvijenom tehnologijom površinske zaštite (niklovanjem i cinkovanjem) i pogona montaže.

Kompletan tehnološki ciklus obezbeđuje praćenje najnaprednijih tehnika i metoda kao i permanentan razvoj novih proizvoda.

LOKACIJA

Direkcija preduzeća je smeštena na istoj lokaciji sa proizvodnim pogonima u Bačkoj Palanci. To je lokacija na kojoj se nalazi uprava, prodaja i marketing, nabavka, razvoj i konstrukcija, alatnica, kontrola, laboratorija, planiranje, proizvodnja i magacin.

Nopal Lux ima veliki asortiman proizvoda koji uključuje sklopke, tastere, dvopolne i tropolne priključnice, prenosne priključnice, utikače, sijalična grla za različite vrste rasvete, svetiljke i instalacioni pribor.

Naši tehnološki kapaciteti mogu da Vam pruže i usluge kao što su izrada alata za metal i plastiku, izrada i zaštita metalnih delova i prerada plastičnih masa.

Poklanjamo najveću pažnju kvalitetu, dizajnu i inovaciji.

Rešenja za kontinuirani nadzor i upravljanje hotelskim sistemima.

Širok izbor boja i materijala.

Prilagođeno svim potrebama.

Širok izbor sklopki i priključnica.

Pouzdan kvalitet i siguran spoj.

Elektromehanička kućna zvona.

Kvalitet i pouzdanost pre svega.

Kontakt

Nopal Lux d.o.o.

Branka Bajića 78
21400 Bačka Palanka
Srbija

Telefon: +381 (21) 6045 179
Fax (direktor): +381 (21) 6043 623
Fax (prodaja): +381 (21) 6049 028

Email: nabavka@nopallux.rs
Email: prodaja@nopallux.rs
Email: hr@nopallux.rs
Email: finansije@nopallux.rs

www.nopallux.rs

SHARE