Šta je dropcare?

Pametne kese za kišobrane!

Bez vode na vašim podovima!

Probajte i pokažite svojim klijentima, zaposlenima i drugima da vodite računa o njima.

Izbegnite mogućnost da se neko povredi ili oklizne.

Od nas možete naručiti kese, kao i mašine koje se jednostavno koriste i pogodne su za sve prostorije, možete uzeti duplu mašinu za veliki i mali kišobran, kao i mašinu za velike kišobrane.

U našoj ponudi su i stalci s kesama koji se mogu postaviti u manje prostore.

Probajte i pokažite svojim klijentima, zaposlenima i drugima da vodite računa o njima.

Izbegnite mogućnost da se neko povredi ili oklizne.

Dropcare za Vas!

Šta je dropcare?

Pametne kese za kišobrane!

Bez vode na vašim podovima!

Probajte i pokažite svojim klijentima, zaposlenima i drugima da vodite računa o njima.

Izbegnite mogućnost da se neko povredi ili oklizne.

Od nas možete naručiti kese, kao i mašine koje se jednostavno koriste i pogodne su za sve prostorije, možete uzeti duplu mašinu za veliki i mali kišobran, kao i mašinu za velike kišobrane.

U našoj ponudi su i stalci s kesama koji se mogu postaviti u manje prostore.

Probajte i pokažite svojim klijentima, zaposlenima i drugima da vodite računa o njima.

Izbegnite mogućnost da se neko povredi ili oklizne.

Dropcare za Vas!

BEZ VODE NA VAŠIM PODOVIMA!

Kese za velike kišobrane

Kese za velike kišobrane

Kese za male kišobrane

Kese za male kišobrane

Mašina za velike kišobrane

Mašina za velike kišobrane

Mašina dupla za velike i male kišobrane

Mašina dupla za velike i male kišobrane

USLUGE

Od nas možete naručiti kese, kao i mašine koje se jednostavno koriste i pogodne su za sve prostorije, možete uzeti duplu mašinu za veliki i mali kišobran, kao i mašinu za velike kišobrane.

Kontakt:

DROPCARE d.o.o., Novi Beograd

Bul.Zorana Đinđića 185, Beograd, Novi Beograd
Tel:065/2177-136
E-mail: office@dropcare.rs
www.dropcare.rs

SHARE