Lideri u otkupu i preradi uljarica

NON-GMO soje, suncokreta i uljane repice

Victoria Group je jedna od vodećih kompanija u oblasti agroindustrije i jedan od najvećih prerađivača, izvoznika i investitora u Srbiji i regionu. Kompanije članice koje posluju u okviru grupacije sinergetski su povezane u poslovni sistem.

OD SVOG OSNIVANJA STRATEŠKI RAZVIJA SVOJU OSNOVNU DELATNOST U AGROINDUSTRIJI, KOJA OBUHVATA:

  • Otkup i trgovinu uljaricama i žitaricama;
  • Preradu uljarica i proizvodnju gotovih i polugotovih proizvoda za ljudsku i životinjsku upotrebu;

KOMPANIJE U SASTAVU VICTORIA GROUP:

  • Sojaprotein a.d., Bečej
  • Victoria Logistic d.o.o., Novi Sad

Značajno učešće u oblasti agrara i ukupnoj privredi Srbije, Victoria Group ostvaruje strateškim pristupom poljoprivredi, pružanjem najvišeg kvaliteta u svim segmentima poslovanja, kontinuiranim investicijama i tehnološki najsavremenijem sistemom proizvodnje. Od svog osnivanja 2001. godine, kompanija konstantno raste i razvija se, dosledno sledeći svoju viziju osvajanja liderske pozicije u agroindustriji regiona. Kao pouzdan partner uspešno sarađuje sa više od 40.000 poljoprivrednika preko 300 kooperanata.

Sa preko 250 miliona evra realizovanih investicija u razvoj svojih proizvodnih kapaciteta, Victoria Group predstavlja važnu pokretačku snagu domaćeg agrara. Naši proizvodi se plasiraju na preko 60 tržišta širom sveta, od čega čak 80% odlazi na tržište Evropske unije, pri čemu se kompanija ubraja u najveće neto izvoznike u Srbiji.

Victoria Group je do sada osvojila brojne nagrade za kvalitet proizvoda, uspešno poslovanje, ali i društvenu odgovornost. Kompanija je obezbedila pomoć za preko 1.000 pojedinaca i organizacija, izdvojivši 2 miliona evra u poslednjih pet godina kao finansijsku podršku najugroženijim grupama stanovništva i razvoju lokalnih zajednica.

Među najvećim izvoznicima Srbije

Preko 50 izvoznih tržišta širom sveta

Održive investicije u agroindustriju

Visoki kvalitet po evropskim standardima

www.victoriagroup.rs

SHARE