OTP banka iz Budimpešte je u decembru 2005. godine potpisala ugovor o kupovini Niške banke, a u martu 2006. je i zvanično postala vlasnik Niške banke a.d. Niš. U oktobru 2006. je završeno preuzimanje većinskog paketa akcija Zepter banke a.d. Beograd, dok je kupovina Kulske banke, ugovorena u julu, uspešno okončana u decembru 2006. godine.

Zepter banka je osnovana 1992. godine kao prva domaća banka sa većinskim stranim kapitalom.

Kulska banka je nastala 1995. godine, kao privatna domaća banka koja se prvenstveno bavila poslovanjem sa privredom.

Niška banka je bila banka sa najdužom tradicijom u niškom regionu i šire.

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad nastala je zvanično 21. maja 2007. godine spajanjem tri srpske banke:

– Niške banke a.d. Niš,
– Zepter banke a.d. Beograd i
– Kulske banke a.d. Novi Sad.

Ovim datumom je završen proces pravnog i operativnog pripajanja banaka i stvorena je stabilna bankarska institucija – OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.

Naša misija je da budemo na usluzi klijentima kako stanovništva, tako i privrede i opštinama, svojom kompletnom ponudom visoko kvalitetnih finansijskih usluga. Usklađena i najnovija praksa u upravljanju naše Banke omogućava da iskoristimo svoj potencijal, da poslujemo na transparentan i mudar način i da primenjujemo proaktivan pristup inovacijama. Merila našeg uspeha predstavljaju kontinuirano povećanje vrednosti za akcionare i rast profitabilnosti naše Banke.

Naša konkurentna prednost počiva na kvalitetu naših raznovrsnih usluga i na poverenju naših klijenata. Mi smo posvećeni izgradnji društva koje unapređuje ljudske odnose, štiti okolinu i stvara jednake šanse za osobe sa posebnim potrebama. Oslanjamo se na profesionalne sposobnosti i posvećenost naših zaposlenih, čiji uspeh cenimo kroz konkurentnu nadoknadu na osnovu pojedinačnih rezultata i čiji rad motivišemo kroz individualni program profesionalnog razvoja.Nastojimo da postanemo vodeća univerzalna banka u Srbiji kroz dinamičan rast, efikasno korporativno upravljanje i snažnu posvećenost društvenoj odgovornosti. Mi gradimo naš uspeh na tri stuba:

  • stručnost našeg kadra,
  • naše poznavanje lokalnih i regionalnih tržišta i
  • savesna izgradnja izuzetnih odnosa sa klijentima.        Naša misija i vizija su u skladu sa Misijom i Vizijom naše matične banke – OTP Bank Plc, Budimpešta i čitavom OTP banka grupom.

Adresa: Bulevar oslobođenja 80. 21 000 Novi Sad

Telefon: 021/ 48 000 00

Faks: 021/ 48 000 32

e-mail adresa: office@otpbanka.rs

www. otpbanka.rs

SHARE