„Odim“ d.o.o. je preduzeće koje je registrovano kao pravni nasljednik samostalne zanatske radnje „DIJAMANT“, osnovane 1998. godine. U cilju proširenja kapaciteta i djelatnosti, uspješno smo prisutni na području BiH, Srbije i Hrvatske.

Osnovna djelatnost je zasnovana na izvođenju specijalizovanih radova u građevinarstvu, najnovijim tehnikama obrade dijamantnim alatima. Od osnivanja do danas ostvarili smo kontakte i saradnju sa srodnim firmama iz Evrope koje nam, po potrebi, u kratkom roku, mogu pružiti dodatnu podršku u opremi i proširivanju kapaciteta.

  Odlikujemo se velikom mobilnošću i kratkim rokovima izvođenja najsloženijih zahtjeva iz oblasti posebnih radova u građevinarstvu.

Posjedujemo kvalitetne mašine i opremu zadnje generacije za precizno dijamantsko bušenje i rezanje betona, armiranih betona, zidova, kao i mašine visokog kapaciteta za rezanje asfaltnih i ostalih površina.

  Sa našim mašinama i iskustvom Vaši problemi su riješeni!

Kontaktirajte nas da se dogovorimo!

Za dodatne informacije i predloge možete nas kontaktirati na:

 

Tel. / Fax:  051 / 813 881

Dejan Lukić – vlasnik,   mob:  065 / 575 354

Aleksandar Ilišević – dipl. ekonomista,   mob:  066 / 997 492

Radoslav Zailac –  komercijalista,   mob:  065 / 528 205


Gradiška
Vladete Radića 24, BiH

ili putem elektronske pošte:

kontakt@odimdoo.com

www.odimdoo.com

SHARE