G.C. Pavlović  Graditelj 037 D.O.O.                                        Kruševac                                                              Ul.Skotskih zena br.19/b Dedina                                                                            Mat.br.: 21310271 PIB:110170508                                                                T.r : 155-0000000034193-57 HALKBANK a.d. Beograd Tel:+38162555599/+381656736575                                  Tel/fax.+381373886469                                                      e-mail  : graditeljinvest@gmail.com , 74jadranka@gmail.com

Osnovna delatnost firme je izvođenje gradjevinskih radova niskogradnje i visokogradnje,  izrada i montaža čeličnih konstrukcija, montažnih hala, skladišta, magacina, nadsrešnica, montaža krovnih i fasadnih panela, limarski radovi. Uz sve te delatnosti pružamo usluge projektovanja sa najefikasnijim rešenjima za vaše zidane, armirano betonske i čelične montažne objekte. Konstrukcije za objekte (montažne hale, hladnjače, manji objekti, nadstrešnice…) i ostale proizvode izrađujemo od najkvalitetnijih atestiranih materijala. Koristimo najsavremeniju opremu i stalno usavršavamo naše kadrove prateći najsavremenije trendove, a sve u cilju da budemo među najuspešnijima u ovoj oblasti.

 

 

SHARE