Triglav osiguranje Srbija

Triglav osiguranje u Srbiji postoji već 40 godina i te decenije iskustva rada na našem tržištu, između ostalog, određuju stabilnost osiguranja “TRIGLAV” koje iz godine u godinu stiče poverenje sve većeg broja klijenata.Triglav osiguranje je srpsko osiguravajuće društvo koje pripada  lideru u osiguranju na područiju Adria regije – Triglav grupi. Početak svog rada društvo vezuje za 1972. godinu, kada osiguravajući zavod „Sava“ iz Ljubljane počinje da radi na području Republike Srbije, da bi se 1976. godine preregistrovao u Zajednicu osiguranja „Triglav“. Posle donošenja Zakona o osiguranju imovine i lica, 1990. godine Zajednica područja Beograd se izdvojila iz sastava Zajednice osiguranja „Triglav“ i preregistrovala u Deoničko društvo za osiguranje „Kopaonik“ iz Beograda, zadržavši svu imovinu i osiguranike. Deoničko društvo za osiguranje „Kopaonik“ se u skladu sa novim Zakonom 1997. godine preregistrovalo u Akcionarsko društvo za osiguranje „Kopaonik“- Beograd. Sredinom 2006. godine “Triglav Osiguranje“ iz Slovenije kupovinom kompletnog paketa akcija postaje vlasnik “Kopaonik” osiguranja, odnosno novonazvano osiguravajuće društvo “Triglav Kopaonik” postaje deo “Triglav grupe”. Triglav osiguranje  je registrovano za obavljanje delatnosti svih vrsta neživotnih i životnih osiguranja.  Kao i njegovi pravni prethodnici obavlja poslove osiguranja imovine i lica, osim reosiguranja, koje je do 1990. godine bilo rađeno preko ZO „Triglav“ Ljubljana, a nakon toga preko DDOR Novi Sad i Dunav RE. Na početku rada više su bila zastupljena životna osiguranja, ali sa razvojem i teritorijalnim širenjem, do izražaja dolazi i osiguranje imovine. Polazeći od krilatice – osiguranje je jeftino, a šteta skupa, cilj Triglav osiguranja Srbija je da se osiguranici zaštite od rizika eventualnih nezgoda, koje mogu ugroziti poslovanje i život.                  U Društvu, osim primarnog zadatka izdavanja kvalitetnih polisa osiguranja prema potrebama klijenata, izuzetno je bitna kvalitetna i prza procena i isplatata šteta.Konstantnim inovacijama Triglav osiguranje Srbija nastoji da na što bolji način odgovori potrebama na tržištu, ali i da prenese odlična iskustva sa tržišta u regionu. Takođe, uvođenje novih i razvoj postojećih kanala komunikacije i prodaje je jedan od prepoznatih imperativa kvalitetnog poslovanja i unapređenja dugoročnog odnosa sa klijentima.Proširivanje poslovne mreže, prati razvoj čitavog Društva, a shodno povećanju tržišnog udela otvorena su mnoge nove filijale, zastupništva i prodajna predstavništva sa prevashodnim ciljem pristupačnosti klijentima.

kontakt

Adresa: Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070  Beograd, Srbija

Telefon: (+381) 011/33-05-100

Fax : (+381) 011/31-22-420

E-mail: office@triglav.rs

www.triglav.rs

SHARE