Preduzeće „KOZARA DRVO“ d.o.o. nastalo je kupovinom imovine DIP „KOZARA“ u stečaju. Kompletiranjem proizvodnog programa, poslovna orijentacija preduzeća će biti inostrano tržište, uglavnom tržište Dalekog istoka.

ISTORIJAT

DIP „KOZARA“ poslovalo je od 1902. godine kao pilana, 1952. godine kao kombinat drvne industrije, u čijem sastavu se od 1962. godine nalazilo i šumarstvo (kozaračko područje).

DELATNOST

Preduzeće se bavi proizvodnjom suve i parene rezane građe raznih profila i dimenzija, neimpregniranih željezničkih pragova i drvenih elemenata, a u perspektivi je proizvodnja parketa i namještaja, za koju već postoje proizvodni kapaciteti.

KAPACITET

Prorez oblovine 40.000 m³, sekundarne prerade doradne građe 18.000 m³, te mogućnost izrade klasičnog parketa 110.000 m². Proizvodni kapaciteti fabrike su na površini od 80.000 m² ukupno, od toga pod krovom 20.000 m².

 

KOZARA DRVO d.o.o.
Preobraženjska 18
79240 Kozarska Dubica
Republika Srpska – BiH                                                          Tel.+387 (52) 418-922                                                    fax.+387 (52) 418-920                                                     email.kozaradrvo-kd@teol.net

www.kozaradrvo.com

SHARE